Gréckokatolícka cirkev - farnosť Šarišské Jastrabie


rok rodiny

Modlitba k svätej rodine

Ježiš, Mária a Jozef, vo vás kontemplujeme žiaru pravej lásky, na vás sa s dôverou obraciame. Svätá nazaretská rodina, urob aj z našich rodín miesta spoločenstva a večeradlá modlitby, opravdivé školy evanjelia a malé domáce cirkvi. Svätá nazaretská rodina, nech sa viac v rodinách nezakusuje násilie, uzavretosť a rozdelenie: každému, kto bol zranený alebo pohoršený, nech sa čoskoro dostane útecha a uzdravenie. Svätá nazaretská rodina, nech budúca biskupská synoda dokáže všetkých nanovo upevniť vo vedomí posvätného a nedotknuteľného charakteru rodiny, jej krásy v Božom pláne. Ježiš, Mária a Jozef, prijmite a vypočujte našu prosbu. Amen.

(Modlitba Svätého Otca Františka)
Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska ku prenasledovaniu kresťanov


Kvetný víkend


Môj pôstny kalendár


Pôstna disciplína Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

Program bohoslužieb od 23.3.2015 do 29.3.2015ÚVODZ HISTÓRIEOSOBNOSTIČÍM ŽIJEMEBOHOSLUŽBYFOTOGALÉRIALINKYKONTAKTČLÁNKYČASOPISKALENDÁR admin