Gréckokatolícka cirkev - farnosť Šarišské Jastrabie


rok rodiny

Modlitba k svätej rodine

Ježiš, Mária a Jozef, vo vás kontemplujeme žiaru pravej lásky, na vás sa s dôverou obraciame. Svätá nazaretská rodina, urob aj z našich rodín miesta spoločenstva a večeradlá modlitby, opravdivé školy evanjelia a malé domáce cirkvi. Svätá nazaretská rodina, nech sa viac v rodinách nezakusuje násilie, uzavretosť a rozdelenie: každému, kto bol zranený alebo pohoršený, nech sa čoskoro dostane útecha a uzdravenie. Svätá nazaretská rodina, nech budúca biskupská synoda dokáže všetkých nanovo upevniť vo vedomí posvätného a nedotknuteľného charakteru rodiny, jej krásy v Božom pláne. Ježiš, Mária a Jozef, prijmite a vypočujte našu prosbu. Amen.

(Modlitba Svätého Otca Františka)
Pastiersky list k Roku rodiny


Kvetný víkend


Môj pôstny kalendár


Pôstna disciplína Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

Program bohoslužieb od 23.2.2015 do 1.3.2015ÚVODZ HISTÓRIEOSOBNOSTIČÍM ŽIJEMEBOHOSLUŽBYFOTOGALÉRIALINKYKONTAKTČLÁNKYČASOPISKALENDÁR admin