Pôstna disciplína Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

V zmysle Dekrétu Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi č. 379/65 z 21. februára 1969 majú všetci kňazi, rehoľníci a veriaci Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku zachovávať nasledujúcu pôstnu disciplínu:

1) Zdržanlivosť od mäsa:
– v piatky cez rok; s výnimkou prikázaných sviatkov (a podobne odporúčaných sviatkov), voľníc, národných (občianskych) sviatkov;
– v stredy počas Štyridsiatnice, ako aj vo sviatky Povýšenia svätého Kríža a Sťatia hlavy svätého Krstiteľa.

2) Zdržanlivosť od mäsa s pôstom: v deň pred Narodením a Bohozjavením Pána.

3) Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom: v prvý deň Štyridsiatnice a v piatok Veľkého týždňa.

4) Zakázaný čas: zaväzuje iba počas celej Štyridsiatnice.

Protikladné tvrdenia kohokoľvek sa neberú do úvahy.

Výklad Dekrétu Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi č. 379/65 z 21. februára 1969 o pôstnej disciplíne

1) Zdržanlivosť znamená nejesť vymenované pokrmy, a to vrátane jedál, ktoré ich obsahujú.

2) Pôst znamená nejesť; pripúšťa sa však najviac dvakrát za deň malé občerstvenie (trocha jedla) a najviac raz za deň sa najesť dosýta, najlepšie po večernej bohoslužbe, respektíve po 15. hodine.

3) Ak pôst pripadne na sobotu alebo nedeľu, tak sa ruší, ale zdržanlivosť ostáva.

4) Výnimky, ktoré sa uvádzajú v prvom bode dekrétu (prikázané a odporúčané sviatky, voľnice, národné či občianske sviatky), sa vzťahujú aj na stredy počas Štyridsiatnice, nie však na sviatky Povýšenia svätého Kríža a Sťatia hlavy svätého Jána Krstiteľa.

5) Pod slovným spojením "odporúčané sviatky" treba rozumieť veľké sviatky a polyelejné sviatky s bdením, ktoré nie sú prikázanými sviatkami, ako aj deň chrámového sviatku.

6) Pod slovným spojením "národné (občianske) sviatky" treba rozumieť štátne sviatky a dni pracovného pokoja (samozrejme, okrem Štedrého dňa a Veľkého piatku).

7) Zdržanlivosť zaväzuje od 7. roka veku do telesnej smrti.

8) Pôst zaväzuje od 14. do 60. roka veku.

9) Pod slovom "Štyridsiatnica" treba pre účely tohto dekrétu rozumieť všetky dni od pondelka prvého týždňa Veľkého pôstu až po Veľkú sobotu vrátane.

10) Pôst a zdržanlivosť nezaväzujú chorých ľudí, tehotné a dojčiace ženy, ďaleko cestujúcich (myslí sa aspoň 4 hodiny cesty), ťažko pracujúcich a spoločne sa stravujúcich (ak nemajú možnosť výberu).

11) "Zakázaný čas" znamená zákaz hlučných zábav (napríklad diskoték) a obmedzenie takých televíznych programov, počítačových hier, internetových stránok a podobne, ktoré narúšajú kajúci charakter daného obdobia.


Blahosloviňa

 

Svjaščenik vse blahoslovit imenoslovno. Persty ruky, kotroju blahoslovit vytvarjajut hrecky abo staroslovjansky bukvy: IC XC, kotry značat imja Isusa Christa.

Koli nas blahoslovit svjaščenik, todi nas blahoslovit sam Isus Christos, bo svjaščenstvo je lem jedno: Isusa Christa.

Proto sja nikda nezabuďme nabožno perechrestyty, koly nas svjaščenik blahoslovit. Blahoslovit nas totiž ne svjaščenik ale sam Isus Christos.

 

Znak kresta

 
Keď robime na sobi znak kresta, persty pravoj ruky skladame tak, že palec, ukazovak i prostrednik skladame spolu - bo Boh je lem jeden, avšak sut v ňim tri Osoby - Presvjata Trojica: Otec, Syn i Svjatyj Duch.

Zvyšni dva persty skladame ku dlani, bo druha Boža osoba - Isus Christos mat dvi prirodzenosti: Božu i ľudsku.

 


"Choď aj za mňa ..." (príbeh)

Istý človek mával vo zvyku každú nedeľu ráno povedať svojej žene:
"Choď do cerkvi aj za mňa a modli sa za nás oboch."
Svojmu kňazovi sa raz vyjadril takto:
"Ja som nábožný človek, moja žena chodí previdelne do cerkvi ..."

A svojim priateľom v krčme spokojne poznamenával:
"Nie je treba, aby som ja chodieval do cerkvi, moja žena chodieva za nás oboch."

Jednej noci mal tento muž zvláštny sen:
Stál so svojou ženou pred nebeskou bránou a čakal na vstup. Brána sa pomaličky otvorila a bolo počuť hlas, ktorý vravel jeho žene:
"Ty môžeš vstúpiť za vás obidvoch ..."

Jeho žena hneď vstúpila a brána sa zatvorila. Mužovi sa z toho urobilo až tak zle, že sa zobudil. Bol celý spotený.

Najviac prekvapená však bola jeho žena v nasledujúcu nedeľu ráno, keď pred Službou Božou sa vedľa nej objavil jej muž a povedal:
"Od teraz budem do našej cerkvi s tebou chodiť i ja."

Celá šťastná ďakovala Hospodu Bohu, že vyslyšal jej dlhoročné úpenlivé modlitby, ba keď jej muž prestal chodiť i do krčmy ... bola najšťastnejšou ženou spomedzi všetkých žien na zemi.
(články sú z časopisov Blahovistnik 1/2006, 2/1996 a 5/1997)

Nespoznal Božiu pomoc

Istý muž býval v dome na brehu rieky. Raz v noci veľmi pršalo. Voda v rieke začala nebezpečne stúpať. O ôsmej ráno už siahala po dvere mužovho domu.
V rádiu oznamovali: "Všetci, čo bývajú v blízkosti rieky, musia okamžite opustiť svoje domy."
Muž bol zbožný a preto sa začal modliť: "Pane, zachráň ma!"
Počul hlas, ktorý mu hovoril: "Neboj sa, myslím na teba!"
Bol to Pánov hlas. Šťastný muž pokojne pokračoval vo svojich domácich prácach.
O jedenástej voda zaplnila izbu na prízemí, a tak muž vyšiel na horné poschodie. Keď prechádzala okolo domu loď s hasičmi, jeden z nich ho zbadal a zavolal: "Rýchlo, poďte s nami! Nesmiete tu zostať, je to nebezpečné!"
Muž však odpovedal: "Mňa má kto zachrániť, som si istý!"
O pätnástej hodine voda zaplnila aj prvé poschodie. Muž sa teda uchýlil na povalu. Prešla okolo loďka s mestskou políciou a jeden z mužov naňho zavolal: "Rýchlo choďte preč! Voda bude ešte stúpať!"
Muž odmietol a povedal: "Ja poznám niekoho, kto ma ochráni!"
O sedemnástej hodine a pätnástej minúte voda zaplavila odkvapové rúry a tak muž vyšiel na strechu. Prešiel okolo nafukovací čln červeného kríža, ktorý hľadal posledných ľudí, aby ich zachránil. Muž sa chytil komína a nechcel odísť. Voda stále stúpala a o osemnástej hodine ... sa muž utopil.
Len čo muž prišiel do neba, začal nahnevane protestovať: "Povedal si, že na mňa myslíš a že ma zachrániš."
Pán sa naňho láskavo pozrel a povedal: "Veď som na teba myslel: poslal som tri loďky, aby ťa zachránili a ty si nechcel!"

Päť zvonov

Bol raz jeden hostinský, ktorý mal vlastný hostinec. Nik však doňho nevchádzal, aby sa najedol, a on zomieral od hladu. Robil všetko, aby pritiahol hostí: znížil ceny, ponúkal špeciálne jedlá, kvalitné vína. Nič však nepomáhalo.
Zúfalý si pýtal radu od mudrca.
"Musíš zmeniť meno svojho hostinca!" povedal mudrc. "Odteraz ho budeš volať hostinec U piatich zvonov , vonku však zavesíš len štyri!"
"Vy žartujete, pane! Nazvať hostinec U piatich zvonov a potom zavesiť len štyri? Povedia mi, že som blázon."
"Skús a uvidíš!"
Hostinský s ťažkým srdcom urobil, ako mu poradil mudrc. Tí, čo prechádzali okolo, vchádzali do hostinca, aby hostinského upozornili na omyl, a každý si myslel, že si to všimol len on.
Keď však vošli do hostinca, zlákala ich srdečnosť, množstvo rozličných jedál i nápojov a vynikajúca obsluha. Každý tam zostal, aby sa najedol. Hostinskému sa konečne začalo dariť.
Ľudia veľmi radi opravujú chyby druhých!

Zlaté srdce

Starý muž sa stretol s mladým priateľom, ktorý sa chystal ženiť.
"Zdravím ťa, Pavol! Počul som, že sa budeš ženiť. Som veľmi rád. Povedz, aká je tvoja budúca manželka?"
"Je to nádherné dievča!"
Muž napísal na kus papiera nulu. Potom sa pýtal:
"A ďalej?"
"Je aj veľmi inteligentná!"
Starec napísal na papier ďalšiu nulu. Mladík pokračoval:
"Na jeseň začne pracovať v zamestnaní, ktoré je veľmi dobre platené."
Muž pripísal ďalšiu nulu. Tak to šlo, kým núl nebolo deväť. Napokon Pavol dodal:
"Moja snúbenica má zlaté srdce. Je vždy tam, kde niekto potrebuje pomoc."
Vtedy starec pred všetky nuly napísal jednotku, stisol mladíkovi ruku a povedal mu:
"Blahoželám ti. Tvoja snúbenica je hodná jednu miliardu. Môžeš s ňou prežiť celý život!"

Prázdne ruky

Istý dobrý kresťan sa usiloval zachovávať Boží zákon a nehrešiť. Hovoril:
"Každý večer chcem ísť spať s čistým svedomím, aby som sa pokojne a s istotou mohol postaviť pred Boha."
Napokon zomrel. Keď sa objavil pred Bohom, povedal mu:
"Pane, prišiel som si po odmenu za celý môj život. Nezhrešil som!"
"Si si istý, že si sa vyhol každému hriechu?" opýtal sa ho Pán.
"Áno, Pane, pozri na moje ruky: sú čisté!"
"Sú síce čisté... ale celkom prázdne!"
Nestačí iba nerobiť zlo; treba aj robiť dobro, ako hovorí Pán Ježiš v evanjeliu.
(články sú z knižky Albino Luciani - Ján Pavol I. Veľké pravdy v malých príbehoch 4)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

ešte chvíľku ...

NAJNOVŠÍ ČASOPIS

ešte chvíľku ...

Kto je online

Práve tu je 5 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov     Gréckokatolíci na Slovensku                http://www.christ-net.sk/system/files/cn_logo.gif     Centrum pre rodinu              
JSN Mico template designed by JoomlaShine.com