Liturgický program od 6.4.2020 do 19.4.2020
Bohoslužobný poriadok počas Sviatkov Paschy 2020
Schéma domácej rodinnej liturgie NEDEĽA PASCHY (cirkevnoslovansky)
Schéma domácej rodinnej liturgie NEDEĽA PASCHY (slovensky)
Schéma domácej rodinnej liturgie VEĽKÝ PIATOK (cirkevnoslovansky)
Schéma domácej rodinnej liturgie VEĽKÝ PIATOK (slovensky)
Akatist ku Kristovým strastiam
Schéma domácej rodinnej liturgie na Kvetnú nedeľu (s prípadným požehnaním bahniatok)
Príhovor arcibiskupa Jána Babjaka SJ k mladým na Kvetnú nedeľu 2020
Dokonalá ľútosť a duchovné prijímanie - príhovor vladyku Cyrila Vasiľa
Kajúca pobožnosť a vzbudenie si dokonalej ľútosti
Uctenie plaščenice bez kňaza
Posvätenie paschálnych pokrmov bez kňaza
Stiahnite si a vytlačte doma plaščenicu (A4)
Stiahnite si a vytlačte doma ikonu Vzkriesenia (A4)

Facebooková stránka Gréckokatolíckeho farského úradu v Šarišskom Jastrabí, kde si môžete pozrieť aj živé vysielanie

Modlitba za ochranu ku Klokočovskej Bohorodičke v čase vírusovej epidémie


ešte chvíľku ...


Oznam Gréckokatolíckeho farského úradu v Šarišskom Jastrabí

Drahí bratia a sestry vypočujme si stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb.

 Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení KBS poskytne po porade s úradom verejného zdravotníctva v najbližšom čase. 

         Všetkých pozývame k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: "Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!"

 Prosme Pána, aby tento pre nás veľmi bolestný zákaz mohol byť včasne odvolaný.

 V zmysle tohto zákazu sa nesmú sláviť verejné sväté liturgie aj v našej farnosti od 10. marca 2020 vrátane (teda už dnes) do 23. marca 2020 vrátane, prípadne do odvolania tohto zákazu. To znamená, že otec duchovný bude sláviť svätú liturgiu neverejne, teda sám a obetovať svätú liturgiu na úmysel, ktorý prijal od veriacich na daný deň. V priebehu dňa – mimo času bohoslužieb – bude sprístupnený chrám k osobnej individuálnej modlitbe, teda nie k spoločnej modlitbe. 

Priame prenosy bohoslužieb je možné sledovať prostredníctvom stránky www.logos.tv, v televízii a v rozhlase.

Bratia a sestry povzbudzujem Vás k osobnej a k spoločnej modlitbe v rodine. Aj my vaši kňazi nezabúdame v modlitbách na Vás našich veriacich a sme pre Vás k dispozícii, a to nielen telefonicky, ale aj osobne v prípade zaopatrenia a podobne.

Všetkých Vás zverujem pod ochranu Matky Božej.

 

 otec Miroslav Šimko farár farnosti Šarišské JastrabieBližšie informácie k zákazu verejných bohoslužieb

 Drahí duchovní otcovia, milí bratia a sestry, veriaci Prešovskej archieparchie,  

 na základe Stanoviska KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb z 10. marca 2020, vám zasielame ďalšie resp. rozšírené informácie, po tom, čo sme včera mailom informovali kňazov:

 V prílohe predkladáme Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov od hlavného hygienika Slovenskej republiky.

 1. Oznamujeme, že v najbližšiu nedeľu (Krížupoklonnú nedeľu) 15. marca 2020 o 10:00 bude RTVS vysielať priamy prenos slovenskej archijerejskej svätej liturgie sv. Bazila Veľkého z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove, ktorej hlavným slúžiacim bude prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Svätá liturgia bude bez prítomnosti veriacich, iba s najnutnejšou účasťou kňazov, asistencie a spevákov. Tento priamy prenos bol už dlhodobo plánovaný a ponúkame ho spolu s RTVS obzvlášť v tejto situácii. Preto prosíme kňazov, aby o tom veriacich čo najviac informovali.    
 2. Žiadame kňazov, aby aj počas tohto obdobia rezidovali vo svojej farnosti a boli tak k dispozícii veriacim – nielen prostredníctvom telefónu, ale v prípade potreby aj osobne.
 3. Zakázané sú verejné bohoslužby, teda kňazi podľa možnosti majú sláviť sväté liturgie, prípadne aj niektoré iné slávenia neverejne za zatvorenými dverami chrámu. Je vhodné ba potrebné, aby sa naďalej používali zvony a aj tak boli veriaci upovedomení o tom, že sa môžu duchovne zjednotiť s kňazom, ktorý sa modlí v chráme.
 4. Prosíme kňazov, aby – ak je to možné – ponúkali veriacim možnosť v priebehu dňa navštevovať chrám k osobnej modlitbe (mimo času bohoslužieb, kedy je chrám uzamknutý).
 5. Farské oznamy veriacim ponúkajte prostredníctvom oznamov na dverách chrámov, prípadne na prístupných farských nástenkách, ale aj na webových stránkach farností, prípadne obecných stránkach či prostredníctvom obecného rozhlasu.     
 6. Ak sa chcú veriaci vyspovedať, nech si s kňazom telefonicky dohodnú čas svätej spovede v chráme.
 7. To isté platí v prípade udelenia sviatosti pomazania chorých. Ak veriaci zavolajú kňaza, je potrebné ísť.
 8. V prípade, ak si vážne chorý pacient žiada kňaza, má o to on priamo alebo jeho príbuzní telefonicky požiadať zdravotnícky personál a po dohode kontaktovať nemocničného kňaza. V prípade ak nemocnica nemá nemocničného kňaza, kňaza z farnosti.
 9. V prípade žiadosti o krst (iniciačné sviatosti), ak je to možné, dohodnite s rodinou krst na čas po skončení zákazu verejných bohoslužieb. Ak to nie je z nejakého vážneho dôvodu možné, udeľte tieto sviatosti v chráme v čo najužšom kruhu rodiny.  
 10. Čo sa týka pohrebov, je potrebné vykonať pohreb s obmedzeným množstvom ľudí, podľa možnosti v kruhu najbližšej rodiny, s vynechaním úkonu bozkávania krížika (posledného cilovanija). Pri žiadosti o zádušnú svätú liturgiu treba postupovať takto: Ponúknuť pozostalým, že zádušnú svätú liturgiu bude sláviť sám kňaz neverejne v chráme. Ďalšia možnosť je posunúť zádušnú svätú liturgiu na čas po skončení zákazu verejných bohoslužieb, napr. na deviaty alebo štyridsiaty deň, alebo iný deň.    
 11. Prosíme kňazov, aby popri osobnej komunikácii s veriacimi, ktorá nie je zakázaná, používali aj všetky iné vhodné a dostupné možnosti komunikácie, aby sa veriaci v tomto čase Veľkého pôstu necítili osamotení vo svojom duchovnom živote, aby sa nemohli cítiť opustení svojimi duchovnými pastiermi. Aby sme im pomohli tento vzácny čas pôstu prežiť duchovne čo najintenzívnejšie. Preto im ponúkajme všetky vhodné možnosti k osobnému a rodinnému duchovnému životu.
 12. Podľa tradície východných cirkví všedné dni veľkopôstneho obdobia sú aliturgické, teda spoločenstvo cirkvi sa modlí utierne, časy a večierne s výnimkou sobôt a nedieľ. Preto veriacich pozývame k osobnej a spoločnej rodinnej modlitbe hodiniek (časov), ale aj večierne prípadne utierne z modlitebných kníh alebo prostredníctvom webstránky casoslov.sk alebo mobilnej aplikácie casoslov.sk.
 13. Využime tento čas v našich rodinách, ktoré sú domácimi cirkvami, na spoločnú modlitbu s Božím slovom, čítanie Svätého písma, spoločnú modlitbu žalmov, svätého ruženca, ale aj na spoločné rozhovory s deťmi o viere a Cirkvi, aby sme takouto formou mohli Krista prijímať duchovne.
 14. Keďže v tieto nedele nie je možnosť byť fyzicky prítomný na svätej liturgii, všetci veriaci môžu mať pokojné svedomie, lebo táto neúčasť na svätej liturgii ich v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom. V najbližšiu nedeľu (Krížupoklonnú nedeľu) a nasledujúci týždeň odporúčame, aby pri spoločnej modlitbe si rodina uctila Kristov kríž, vystavila ho na dôstojné miesto a zapálila sviečku. Aj pri iných spoločných rodinných modlitbách možno mať vystavený kríž a zapálenú sviečku.
 15. V tejto situácii veriacim ponúkame aj modlitbu v rozličných potrebách a
  modlitbu ku klokočovskej Bohorodičke (v prílohách).
 1. Bohoslužby v priamom prenose na www.logos.tv je možné sledovať z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove v tomto poriadku:

 

Všedný deň:

16:30  Svätá liturgia; v stredu a v piatok služba vopred posvätených darov

 

Sobota:

07:00  Svätá liturgia a panychída s hramotami

17:00  Veľká večiereň

 

Nedeľa:

07.00  Utiereň

08.00  Svätá liturgia

10:00   Svätá liturgia

17:00   Veľkopôstna večiereň

 

Zároveň možno sledovať priame prenosy bohoslužieb na www.logos.tv z hory Zvir v Litmanovej (svätá liturgia 10:00 – 12:00, Korunka Božieho milosrdenstva 15:00 – 15:15), z Baziliky minor v Ľutine a z niekoľkých ďalších miest (katedrály v Košiciach a Bratislave a pútnické miesta).

 1. Televízia Zemplín (zemplin.tv) ponúka viacero priamych prenosov bohoslužieb, aj z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove (PO – PI svätá liturgia o 16:30, SO svätá liturgia o 7:00, Veľká večiereň o 17:00, NE Utiereň o 7:00, sväté liturgie o 8:00 a 10:00, Veľkopôstna večiereň o 17:00) a z hory Zvir v Litmanovej (svätá liturgia 10:00 – 12:00, Korunka Božieho milosrdenstva 15:00 – 15:15).
 2. Televízia Lux:

PO – PI: 7:00 , 12:00 , 19:00

SO: 7:00, 18:00 

NE 15. 3. 2020: 10:30, 18:00

NE 22. 3. 2020: 10:00, 18:00

Svätú omšu bude možné sledovať okrem TV vysielania aj online na stránke www.tvlux.sk, na facebooku TV LUX a tiež na youtubovom kanáli TV LUX. 

 1. Rádio Lumen:

Od stredy 11. marca si vypočujete denne v priamom prenose sväté omše z rozhlasovej kaplnky sv. Michala Archanjela v Banskej Bystrici a ďalších miest a to hneď dvakrát denne. Ráno o 8:30 a večer v tradičnom čase o 18:00.

 1. Kňazom ponúkame príhovor hovorcu KBS Martina Kramara k tejto situácii: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200311034.
 2. Ponúkame aj homíliu Svätého Otca Františka z 10. marca 2020:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200310028.

 1. Nezabúdajme na dodržiavanie hygienických pokynov, ktoré sú už všeobecne známe.

 

Nech nás táto ťažká situácia, keď sú zakázané verejné bohoslužby, neoberie o duchovnú radosť z prežívania pôstneho obdobia, ale nech ešte viac zintenzívni našu túžbu po Kristovi. Tento náš kríž spojený s vírusovým nebezpečenstvom nech upriami našu pozornosť na Ježiša Krista, ktorý zomrel pre našu spásu na kríži.

V očakávaní slávneho Kristovho vzkriesenia

 

Arcibiskupská kúria v Prešove
Modlitba v rozličných potrebách

 Bože, ty si naše útočište vo všetkých nebezpečenstvách, naša pomoc v úzkostiach, potecha v zármutku a nádej vo všetkých potrebách. Prijmi láskavo naše modlitby a prosby, aby sme sa mohli radovať z tvojho milosrdenstva a vrúcne ti ďakovať za prijaté dobrodenia. Lebo ty si milosrdný a láskyplný Boh. A my ti vzdávame slávu teraz i vždycky i naveky vekov. Amen. 


ešte chvíľku ...

Ochrana osobných údajov

 

Aktuálne správy z nášho arcibiskupstva

Na úvod

V tejto kategórii nie sú žiadne články. Avšak, ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

ešte chvíľku ...

NAJNOVŠÍ ČASOPIS

ešte chvíľku ...

Kto je online

Práve tu je 7 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Log-in

prihlásenie

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov     Gréckokatolíci na Slovensku                http://www.christ-net.sk/system/files/cn_logo.gif     Centrum pre rodinu              
JSN Mico template designed by JoomlaShine.com